A: Adam Kadmon; Adonis; Aeskulap; afrodiziakum; Afrodité; Agni; Ahriman; Akropolis; akupresura; akupunktura; Ala; AMORC; amulet; Anch; anděl; Anubis; Apollon; Artemis; astrál; astrologie; astromancie; aura; Avalon ... etc

15. března 2007 v 17:39

Achilleus; Achillea; Achilla; Achill; - Řecký hrdina. Symbol udatnosti a citu. Dle pověstí ho matka koupala v řece Styx, aby mu zaručila nezranitelnost. Držela ho při koupání za patu - ta zůstala zranitelnou.
Adam Kadmon - První Adam.
Adonis - Řecký bůh vegetace.
Adyton; Adyta; Adytos - Prostor řeckých chrámů, kam měli přístup jen kněží.
Adžan - Velký učitel; Ctihodný učitel; Buddhistický mistr.
Áčárja; Ácárya - Pravý duchovní mistr jdoucí žákům příkladem.
Aengus - Keltský bůh lásky.
Aequitas - Římská bohyně spravedlivého jednání. Uctívaná v 2. století před našim letopočtem.
Aer - Vzduch, jeden ze čtyř elementů.
Aericura - Římské božstvo podsvětí.
Aeskulapius; Aeskulap; Eskulap; Asklépius - Bůh lékařství. I dnes je jeho hůl /caduceus/ symbolem medicíny .
Afaia; Afaie - Jméno řecké bohyně. Její kult byl rozšířen na ostrově Aigína od 7. století před Kristem.
Afrodisiakum; Afrodiziakum - Odvozeno od jména Afrodité; látka, která má zvýšit sexuální potenci
.
Afrodité - Řecká bohyně lásky a krásy; dcera Dia /Zeus/; ekvivalent římské Venuše; ekvivalent slovanské Lady; ekvivalent egyptské Hathoor; ekvivalent hebrejské Anael; ekvivalent germánské Freya.
AGLA - Magická formule; zkratka hebrejské věty Jsi mocný, ó Pane. Často se používala jako zaklínací formule nebo jako mantra. Často se objevuje na amuletech.
Agni - Hinduistcký bůh ohně.
Agwé; Agwé - Taroyo - V kultu Woodoo se jedná o božstvo moře a ochránce námořníků.
Ahinsa - Výraz univerzální lásky /v hinduismu, buddhismu etc/; Zdržování se zabíjení a ubližování druhým.
Ahmadíja - Islámská sekta, která je Islámem považovaná za kacíře.
Ahriman - Princip zla; bůh zla v Zaratruštrismu /Persie/.
Ahura Mazda; Ahuramazda - Nejvyšší duch Zaratruštrismu /Persie/.
Aiakos - Syn boha Dia /Zeus/ a Aigíny /dcera říčního boha.
Aigína - Dcera říčního boha Asópa /řecký/. Též název ostrova v Sáronském zálivu na kterém se dle bájí Aigína narodila.
Aigis; Aigida; Égida - Zastrašující štít řeckého boha Dia /Zeus/.
Aine - Keltská bohyně měsíce.
Ajurvéda; Ajur - véda - Věda o zdravém životě.
Akropolis; Akropole - Řecké slovo, které by se nechalo přeložit jako "Vyšehrad" - označuje opevněné návrší řeckého města /e.c.Mykény, Tíranth, Théby Athény
Akupresura - Součást léčitelství; součást čínské medicíny; dráždění akupunkturních bodů tlakem.
Akupunktura - Součást léčitelství; součást čínské medicíny; dráždění akupunkturních bodů jehlami.
Ala - Bohyně plodnosti. Bohyně podsvětí. Bohyně smrti. /Nigerie/
Alatangana - Alatangana Bůh stvořitel. Bůh rostlin. /Západní Afrika/
Alchymie; alchimie; alchemie - Zjednodušeně: umění měnit neušlechtilé materiály na ušlechtilé; součást hermetických věd.
Alembicum vitrum; Alembik - Označení skleněné nádoby v alchymii.
Alemona - Římská bohyně cest. Římská bohyně a ochránkyně cestovatelů. Římská bohyně a ochránkyně dětí v lůně.
Alevité - Muslimové, kteří uctívají Aliho, bratrance Proroka Muhammada. Alevisté jsou hlavně v Turecku /asi 20 procent obyvatelstva/.
Alhestis - Řecká bohyně rostlinstva.
Alkamenés - Řecký sochař /Athény, 5.století před Kristem/.
Allatu; Allatum - Západosemitská bohyně podsvětí.
Almaqah - Arabské ochranné astrální božstvo. Někdy zobrazované v podobě býka.
Alpanu - Etruská bohyně podsvětí. Etruská bohyně sexu. Zobrazovaná převážně nahá.
Ama-cu-mara - Japonský bůh kovářů.
Amaethon - Keltský a Waleský bůh zemědělství a orby.
Amaltheia - Řecká nymfa, která odkojila boha Dia /Zeus/.
Amazonky; Amazonomachiá - Mytologický název pro kmen žen-bojovnic odmítajících vládu mužů.
Amašagnu - Mezopotamská bohyně plodnosti.
Ame-no-kagase-o - Japonské astrální božstvo.
Amm - Jihoarabský měsíční bůh. Jihoarabský bůh podsvětí.
AMORC - Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crucis; Ancient Mystical Order of the Rosy Cross; Starý a mystický řád růžového kříže. Založil: Spencer Lewis. Založen: USA, 1.světová válka.
Amoriale super Ordinis Militiae Templi - Hermetický spis /56 stran/, jehož autorem je hermetik Rafael Maria Boušek.
Amulet - Předmět kterému je připisována magická síla, magická vlastnost, schopnost ochrany etc
Amun; Amonre - Egyptský bůh úrody, tvořivosti, někdy i bůh slunce.
Anáhata; Anáhata čakra - Srdeční centrum; Čakra srdce.
Anch - Anch; Život; Egyptský symbol. Anch je též nazván egyptský kříž, který symbolizuje věčnost, plodivou sílu, nekonečnost života etc
Ancient Astronaut Society - Americká organizace, která věří v to, že člověk byl stvořen mimozemšťany.
Anděl - Angelos; Posel. Zjednonušeně posel, zprostředkovatel mezi Bohem a lidmi.
Animismus; Anima. - Náboženství založené na víře, že vše má svou duši. Náboženství přírodních národů.
Anna Perenna - Římská bohyně roku.
Antonín Veliký; Sv. Antonín Veliký - Egyptský poustevník; Patron řezníků; Patron pasáků vepřů; Patron cukrářů; Patron hrobníků; Patron rytířů; Patron košíkářů; Ochránce vepřů a domácích zvířat.
Anubis; Anub - Egyptský bůh mrtvých, který je zobrazován s hlavou šakala nebo psa. Dle legend střeží Anubis mumie před démony.Provází duše zemřelých podsvětím.
Anus - Označení pro znak času - rok.
Apará prakrtí - Hmotná energie; Vnější energie.
Apollón; Apollo - Bůh krásy, hudby, poezie, umění, věštby a slunečního světla. Syn boha Dia /Zeus/.
Apophis; Apepi - Hadí božstvo, reprezentuje sílu temnot. Mýtus o tomto božstvu symbolizuje věčný boj sil světla a temnoty, dne a noci /Egypt, Řecko/
Apoštol - Vyslanec; Propagátor učení Ježíše Krista; Šířitel učení Ježíše Krista.
Apoštolát - Šíření učení Ježíše Krista.
Aqua - Voda, jeden ze čtyř elementů.
Aquino Michael - Zakladatel řádu Temple of Set /Chrám Sétův/.
Arachné - Řecká patronka tkadlen; Řecky pavouk.
Aradia - Římská bohyně čarodějka; Římská bohyně čarodějnic
Arbatel de Magia Veterum - Čarodějná kniha. Středověká kniha obsahující návody na zaříkávání démonů, duchů, etc. Publikovaná poprvé ve Švýcarsku roku 1575.
Archanděl - Hlavní anděl. Slovem archanděl se označují nejvyšší andělé.
Archeláos - Řecký filosof žijící asi kolem roku 450 před Kristem.
Arena - Alchymistické označení pro písek.
Arés - Řecký bůh války, syn Dia /Zeus/ a Héry. Údajně praotec Amazonek.
Argentum - Stříbro. Též označení Měsíce.
Argentum vivum - Rtuť. Znak kterým označujeme rtuť označuje i planetu Merkur.
Arianrhod - Keltská bohyně úplňku; Keltská bohyně znovuzrození.
Arkánum - Arkánum; Arkány; Arcanum; Tajemství. Latinské slovo označující tajemství, které je přístupno jen některým zasvěcencům. od tohoto slova se též označuje v tarotu malá a velká arkána.
Artemis - Řecká bohyně lovu. Řecká bohyně měsíce. Řecká bohyně čarodějnictví. Bohyně - ochránkyně panenství u dívek.
Artemísia - Královna Halikarnássu /město v malé Asii/. Dokončila stavbu hrobky Mausóleion.
Ásana - Ásana; Ásany; Postoje. Název postoje těla při cvičení jógy.
Asasíni; Hašašíni; Hašišíni - Šíitská sekta, bojovníci kterým byla podávána pryskyřice THC Canabis /čaras, hašiš/. Sekta utlačovaná Sunity.
Asklépios - Řecký bůh léčitelů a léčitelství; Řecký bůh medicíny.
Astarté; Ištar - Fénická bohyně Měsíce. Fénická bohyně plodnosti. Babylonský ekvivalent Astarté je Ištar.
Astrál - "Je to životadárný a formotvorný činitel, který určuje a současně přijímá tvary veškerého bytí a dění, které v astrálu vznikají, zanikají a mění se v závislosti na psychických hnutích a fyzických dějích, jež se odehrávají v hmotném světě. Lidské činy, myšlenky, city a ideje vytvářejí v astrálu živoucí útvary, resp. bytosti. Mezi těmito činy, myšlenkami atd. a astrálními útvary či bytostmi existují dynamické vztahy" /citace: Josef Veselý, Magie, Vodnář 2002.
Astrolatrie - Uctívání hvězd a těles ve vesmíru /Asýrie, Babylonie/.
Astrologie - Hermetická věda zabývající se hledáním vztahů a souvislostí mezi postavením kosmických těles a probíhajícími i budoucími ději na určitém místě Země, hvězdopravectví. /citace: Slovník cizích slov pro nové století, Dialog 2005/
Astromancie - Posuzování přítomnosti a budoucnosti podle dění na nebi... Lidé se především obávali všech odchylek od normálního, harmonického chodu nebes /citace: Lexikon Ezoteriky, Volvox Globator 2001/.
Astrum Argenteum; A.A.; stříbrná hvězda. Hermetický řád, který založil A.Crowley v Mexiku.
Athéna - Řecká bohyně moudrosti; Řecká bohyně války; Řecká bohyně vítězné války.
Athenaeum - Škola, kterou založil císař Hadrián v Římě. Přednášena zde byla literatura, filosofie a právo.
Atropos - Řecká bohyně osudu.
Augur - Starořímský kněz, který předpovídá budoucnost podle chování a letu ptáků.
Aura - Bioenergie vyzařovaná kolem těla; svatozář; v lékařství též halucinace před epileptickým záchvatem.
Aureola - Svatozář. Též však prstenec kolem těles ve vesmíru.
Auriel - Archanděl Auriel. Archanděl, který v hermetismu reprezentuje živel Země /element Země/.
Avalon - Název země z keltské mytologie, kde žijí víly a bohové. jakýsi ráj, takzvaný ostrov blažených, který byl ztotožňován s Atlantidou /citace: Lexikon Ezoteriky, Volvox Globator 2001/.
Avatar; Avatár; Avatara; Avatára - Inkarnace Nejvyššího Pána.
Ášram; Ašram; Ašrám - Místo na kterém praktikují žáci /v hinduismu, buddhismu etc/; Chrám; Obydlí mnichů; Duchovní stádium v životě.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.