MÝTY A LEGENDY: Diakonos, sv. Štěpán

29. června 2008 v 16:29 | Jaroslav D. Ptáček |  ČLÁNKY
Jméno Štěpán je pravděpodobně z řečtiny a znamená v překladu "věnec", "ozdoben věncem", "ověnčen". Dějiny znají dva svaté Štěpány a mnohdy jsou tyto dvě rozdílné osoby omylem spojováni v osobu jedinou. Jeden sv. Štěpán byl tím, jehož oslavujeme na 2. svátek vánoční to znamená 26. prosince. Dalším Štěpánem v dějinách, jenž byl označován za svatého, je člověk, který se narodil o několik set let později, než prvomučedník sv. Štěpán. Jmenoval se původně Vajk (o něm až později).

"Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka je druhým vánočním svátkem."
"Pranostika: Svítí-li na den sv. Štěpána slunce, bude druhé ovoce."
(Rok do kapsy)


SV. ŠTĚPÁN PRVOMUČEDNÍK


DALŠÍ JMÉNA ŠTĚPÁNA PRVOMUČEDNÍKA UŽÍVANÁ V JINÉM KRAJI ČI V JINÉ DOBĚ:
PRVNÍ JÁHN;
SLUŽEBNÍK;
PRVNÍ SLUŽEBNÍK;
DIAKONOS;
PRVNÍ DIAKONOS;
etc.


SV. ŠTĚPÁN
SV. ŠTĚPÁN je pokládán za prvomučedníka;
SV. ŠTĚPÁN je pokládán za prvního jáhna první křesťanské komunity v Jeruzalémě;
SV. ŠTĚPÁN je pokládán za "propagátora" skutků Ježíše Krista a hlavně jeho vzkříšení;
SV. ŠTĚPÁN je pokládán za toho, jenž pomáhal apoštoly zbavovat břemene hmotných starostí;
SV. ŠTĚPÁN je pokládán za toho, jenž rozšiřoval, že židé jsou vinní smrtí Ježíše Krista;
SV. ŠTĚPÁN je pokládán za toho, jenž rozšiřoval , že Ježíš Kristus je roven Bohu;
SV. ŠTĚPÁN je pokládán za diakona neboli služebníka (z řeckého slova "diakonos", které znamená v překladu "služebník" ("diakonia" jenž znamená "přísluhu" či "přisluhování");
SV. ŠTĚPÁN je pokládán za patrona vdov;
SV. ŠTĚPÁN je pokládán za patrona mučedníků;
SV. ŠTĚPÁN je pokládán za patrona pacholků;
SV. ŠTĚPÁN je pokládán za patrona koní;
etc.


Dle Skutků apoštolů vždy sv. Štěpán odhodlaně a otevřeně mluvil o vzkříšení Ježíše Krista a taktéž o tom, že Ježíš Kristus byl Bůh, či že byl roven Bohu. Společně s apoštoly, které zbavoval břemene materiálních strarostí, otevřeně kázal o skutcích Ježíše Krista, což se stalo "trnem v oku" hlavně židům, protože ty sv. Štěpán vinnil za smrt Ježíše Krista. Rozzuřený dav vyhnal Štěpána, za to, že obžaloval židy z nevěrnosti Bohu a za vraždu Mesiáše z města. Za Damašskou bránou do Jeruzaléma, byl pak ukamenován k smrti. Tohoto kamenování se mimo jiné údajně účastnil i Šavel neboli Saul, pozdější apoštol Pavel. Štepán se modlil ještě před svou smrtí za lidi, kteří ho kamenovali. To se stalo pravděpodobně mezi lety 35 - 40 našeho letopočtu Přesné datum je neznámé, exempli causa na stránkách encyklopedie Wikipedia.org se uvádějí léta 35 - 37, Ondřej Muller a Irena Tatíčková uvádějí jako datum jeho ukamenování až rok 40 našeho letopočtu.
Na počest svatého Štěpána se v tento den pronáší exempli causa tato slova: "Nauč nás, Bože, žít podle toho, co dnes slavíme, ať milujeme i naše nepřátele, a tak následujeme svatého Štěpána, modlícího se za ty, kdo ho kamenovali. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána." Dále se na tento svátek koleduje (jistě všichni znáte známou vánoční koledu "Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně ... ").
Do krmení pro zvířata se přidávala v tento den požehnaná sůl, žehnalo se obilí pro nastávající jarní setbu, pilo se červené víno z kalichu do kterého se dával menší kámen, jako symbol ukamenování tohoto prvního mučedníka po Kristu, rozdával se chléb pro chudé etc.
V první polovině pátého století byla na místě kde byl Štěpán ukamenován postavena bazilika, která však byla zničena asi v roce 614 našeho letopočtu Peršany. Kostel sv. Štěpána, který zde najdeme dnes, byl postaven až v devatenáctém století našeho letopočtu. Údajné kameny, jimiž byl Štěpán zavražděn, jsou uloženy na hoře Sion v "Chrámu Zesnutí Panny Marie" (Chrám Dormition).
Jelikož zemřel sv. Štěpán jako první mučedník po ukřižování Krista, tak je označován jako prvomučedník a často i pokládán za patrona mučedníků.


SV. ŠTĚPÁN I. (VAJK)
DALŠÍ JMÉNA SVATÉHO ŠTĚPÁNA PRVNÍHO UŽÍVANÁ V JINÉM KRAJI ČI V JINÉ DOBĚ:
SV. ŠTĚPÁN;
SV. ŠTĚPÁN I.;
ISTVÁN;
SV. ISTVÁN;
VAJK;
SV. VAJK;
etc.
SV. ŠTĚPÁN I. je pokládán za patrona koní (stejně jako jeho "předchůdce" prvomučedník sv. Štěpán, viz poznámka *1);
SV. ŠTĚPÁN I. je pokládán za patrona tesařů a bednářů;
SV. ŠTĚPÁN I. je pokládán za patrona tkalců;
SV. ŠTĚPÁN I. je pokládán za patrona zedníků;
SV. ŠTĚPÁN I. je pokládán za patrona Uher;
etc.


Dalším Štěpánem, který je označován za svatého, je Vajk (který byl později pokřtěn jako Štěpán). Vajk se narodil pravděpodobně v roce 969 v Ostřihoři a v letech 997 až 1038 byl uherským panovníkem. Dle některých zdrojů se stal roku 969 knížetem a v roce 1000 se stal prvním uherským králem. Tento Štěpán ovládl celé dnešní Maďarsko, část Slovenska a část Sedmihradska. Zemřel v Uhrách v roce 1038 a v roce 1083 byl svatořečen papežem Řehořem VII.Poznámky k textu:
(*1) Jelikož se mnohdy sv. Štěpán prvomučedník zaměňuje se sv. Štěpánem I. Uherským, tak je dnes již těžké se dopátrat, čeho byl přesně patronem sv. Štěpán a čeho sv. Štěpán I. Uherský. Mnohdy se omylem přisuzují tyto "patronace" oběma.Připravil Jaroslav Demeter PtáčekPoužitá literatura a další zdroje:
Benedikcionál, MCM (Olomouc 1994);
Časopis Amen (Nakladatelství Krystal1997);
Ondřej Muller, Irena Tatíčková: Rok do kapsy (Albatros Praha 2003).
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.